Ontspannen achter je bureau zitten in een goede ergonomische stoel voorkomt veel klachten zoals spanning en verkramping van de nek, rug en schouders. Met een goede werkhouding, bent je minder snel vermoeid, zijn er minder klachten en kan men zich beter concentreren. Ergonomie op de werkplek is van essentieel belang voor het tegengaan van werk gerelateerde klachten zoals RSI.
De basis klachten van veel werknemers zijn vaak te wijten aan een verkeerde werkhouding of het niet goed instellen van de bureaustoel of de werkafstand tot het beeldscherm. Recent onderzoek toont aan dat veel kantoorpersoneel te lang in een zelfde werkhouding blijft zitten zonder af en toe een micro pauze in te lassen en eventueel een paar minuten een paar rek en strek oefeningen te doen! MassageWork pakt samen met een ergotherapeut deze problemen bij de basis aan.
Jong beginnen met een goede houding voorkomt klachten. Dit is belangrijk, want niet alleen voor kinderen die al in een vroeg stadium last krijgen van het werken met de computer op school, maar ook voor volwassenen die een baan hebben waar vaak dezelfde bewegingen worden gemaakt. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat afhankelijk van de leeftijd, men ongeveer 3.8 uur per dag doorbrengt met beeldschermwerk. Door de opkomst van tablets zullen lichaamsklachten verergeren vanwege de slechte houding die men hierbij aanneemt.
Goede werkhouding voorkomt klachten op de lange termijn

Klik op het plaatje en stel aan de hand van de gegevens je werkplek in
De kracht van ergotherapie zit vooral in het analyseren van wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn die je in je werk laten beperken. De ergotherapeut zal aan de hand van een intake een diagnose op maken om te kijken welk behandelplan het beste bij je past. MassageWork helpt jouw bedrijf om de klachten van een verkeerde werkhouding aan te pakken.

Ergonomie

Werkplek advies en onderzoek

Analyseren van de werkklachten 

Klachten bij jongeren door verkeerde houding
Ergonomie op de werkplek is van essen tieel belang voor het tegen gaan en voor komen van werkgerelateerde klachten. Ont spannen achter het  bureau zitten, voorkomt spanning in de armen, nek en schouders. Met een goede werkhouding, bent je minder snel vermoeid en kan men zich beter con centreren.

Een goede werkhouding voor-komt klachten op de
lange termijn

Een goede werkhouding voor komt klachten op de
lange termijn
De optimale werkplek
Klik op het plaatje en stel aan de hand van de gegevens uw werkplek in.
Klik op het plaatje en stel aan de hand van de gegevens je werkplek in.
De basis klachten van veel werknemers zijn vaak te wijten aan een verkeerde werk houding of het niet goed instellen van de bureaustoel of de werkafstand tot het beeld scherm. In samenwerking met een ergothe rapeut pakt Nice Touch Massage Amster dam problemen bij de basis aan.
De kracht van ergotherapie zit vooral in het analyseren van wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn die je in je werk laten beperken. De ergotherapeut zal aan de hand van een anamnese een diagnose opmaken om te kijken welk behandelplan het beste bij de werknemer past. Als men als werkgever gebruik gaat maken van onze stoelmasage dan is de eerste behandeling van de ergo therapeut bij een half jaar contract gratis!

Klachten bij jongeren door
verkeerde houding

Jong beginnen met een goede houding voorkomt klachten. Niet alleen voor kinderen die al in een vroeg stadium last krijgen van het werken met de computer op school be langrijk, maar ook voor volwassenen die een baan hebben waar vaak dezelfde bewegin gen worden gemaakt. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat afhankelijk van de leef tijd, men ongeveer 3.2 uur per dag door brengt met beeldschermwerk. Door de op komst van tablets zullen lichaamsklachten verergeren vanwege de slechte houding die men hierbij aanneemt.
De optimale werkplek
De optimale werkplek

Voorkom klachten en begin met een goede basis

 
Ergonomie op de werkplek
O N T S P A N N I N G  E N  V I T A L I T E I T
Logo-massagework
© Copyright 2017 MassageWork.nl    Algemene Voorwaarden
treatwell-logo-oranje
Ma. - Vr.    10.00 - 21.00
Zaterdag.  10.00 - 18.00  
Zondag.     Gesloten
INFORMATIE
OPENINGSTIJDEN
MassageWork.nl
1069 ZJ Amsterdam
06 122 383 26
bart@massagework.nl
NL33INGB0004863297
KvK 58112561
REVIEWS
Lees wat anderen
schrijven over onze
behandelingen
GA DIRECT NAAR