Een functie test is de basis voor een goede diagnose van je klacht
Functie test voor het opstellen van een behandelplan
Bij een eerste massage reserveren wij extra tijd om het anamnese rapport in te vullen en eventuele klachten en wensen te bespreken. Het doel is om klachten met een paar behandelingen te verminderen en ze te laten verdwijnen. Via het formulier worden de behandelingen bijgehouden en geven inzicht op de behaalde resultaten. 
De eerste behandeling die wij geven zal altijd ontspannend zijn en is om kennis te maken en voor de masseur om te onder zoeken waar aan gewerkt moet worden. Uiteraard hoeft je niks te mankeren om gewoon van tijd tot tijd even heerlijk te komen ontspannen in onze praktijk.

Onze werkwijze voor het verlichten van uw klachten

Onze werkwijze voor het
verlichten van
je klachten
Een tweede behandeling zal meer gericht zijn op het lokaal behandelen van de klacht. Om tot het gewenste resultaat te komen werken wij met verschillende soorten mas sagetechnieken. Bij deze behandeling zal afhankelijk van de klacht met ijs worden nabehandeld. Ondanks dat een massage soms gevoellig of pijnlijk kan zijn is ons doel om de massage altijd ontspannend af te sluiten.
Omdat het lichaam zal moeten wennen aan de massage prikkelingen  wordt verlich ting van de klacht vaak  pas na drie of vier behandeling waargenomen. Lees meer. De 5 rittenkaart is vaak voldoende om van je klacht af te komen.
Nice Touch inschrijfformulier
Nice Touch Massage Amsterdam werkt met een inschrijfformulier voor ons klanten bestand en de administratie. Samen met de klant vullen wij het anamneseformulier in en bespreken wij je wensen en verwachtingen in een kort intake gesprek.
Voordat men kan overgegaan tot het behandelen, tapen of bandageren van de aangedane spier en of gewricht moet er eerst worden getest op pijn, immobiliteit en krachtverlies. Er wordt uitgegaan dat de persoon in een goede gezonde conditie verkeerd. Als blijkt dat tijdens het intakegesprek hier geen sprake van is kan contact worden opgenomen met de arts of fysiotherapeut.
Bij de test wordt altijd eerst de gezonde zijde en daarna de aangedane zijde vergeleken
De test dient duidelijk te zijn voor de klant
Men houd het gezicht van de klant nauwlettend in de gaten of er pijn optreed
MassageWork zal aan de hand van het intakeformulier eventueel een functieonderzoek verrichten. Bij het achterhalen van welke weefsels tijdens de test het meeste letsel op hebben gelopen wordt een behandelplan opgesteld. Binnen het functieonderzoek worden drie onderdelen onderscheiden: 1. De actieve beweging. 2. De passieve beweging. 3. De weerstandstesten.
Actief: De klant voert zelf, actief en in opdracht van de masseur een aantal bewegingen uit
Passief: De klant doet niets. De masseur voert een aantal bewegingen in het gewricht uit
Manuele weerstand: De klant voert bewegingen uit tegen de weerstand van de masseur

Onderzoek van de gewrichten

Onderzoek van de spieren

Lengte test
Kracht test
Bij de spiertesten wordt eerst begonnen met de lengte test en dan de krachttest (weerstandtesten). Men kan kiezen uit manuele weerstandtesten of functionele belaste testen.

Het uitvoeren van een functie test

Funtie test voor het opstellen van een behandelplan
O N T S P A N N I N G  E N  V I T A L I T E I T
Logo-massagework
© Copyright 2017 MassageWork.nl    Algemene Voorwaarden
treatwell-logo-oranje
Ma. - Vr.    10.00 - 21.00
Zaterdag.  10.00 - 18.00  
Zondag.     Gesloten
INFORMATIE
OPENINGSTIJDEN
MassageWork.nl
1069 ZJ Amsterdam
06 122 383 26
bart@massagework.nl
NL33INGB0004863297
KvK 58112561
REVIEWS
Lees wat anderen
schrijven over onze
behandelingen
GA DIRECT NAAR