Voetreflexmassage onderzoek

Onderzoek door het Amerikaanse National Cancer Institute bevor-dert de levenskwaliteit van kankerpatiëntenOnderzoek bevordert de levens kwaliteit van kanker  patiënten
Voetreflexologie wordt in de klassieke ge neeskunde nog al te vaak beschouwd als niet meer dan een aangename, ontspan nende voetmassage, waardoor je je even beter voelt. Toch moesten onderzoekers van de Michigan State University onlangs toegeven dat het toch iets meer te bieden heeft dan dat.
Wyatt G, Sikorskii A, Rahbar MH, Victorson D, You M. Health-Related Quality-of-Life Out comes: A Reflexology Trial With Patients With Advanced Stage Breast Cancer  Oncol Nurs Forum. 2012 Nov 1;39(6):568  77.
Voetreflexologie kan een waardevolle aan vulling zijn op de conventionele kankerbe handeling en de levenskwaliteit van mensen met kanker aanzienlijk verbeteren.
In een recente studie die gesponsord werd door het Amerikaanse National Cancer Institute onderzocht men of voetreflexologie het beter deed dan een gewone voet massage bij vrouwen in een vergevorderd stadium van borstkanker die chemothe rapie of hormoontherapie kregen. De vrou wen werden verdeeld in drie groepen: een groep die echte voetreflexologie kreeg, een groep die een gewone voetmassage kreeg en een placebogroep (alleen de standaard behandeling). De vrouwen die voetreflex ologie kregen, hadden na elf weken duide lijke lichamelijke verbeteringen. Ze waren minder kortademig en konden veel gemak kelijker hun dagelijkse taken uitvoeren, zo als zich aankleden, naar de winkel gaan en de trap oplopen.
Reflexologie is het masseren van bepaalde punten op de voeten, handen of oren die in verbinding staan met een orgaan of een deel van het lichaam waarin de energie doorstroming geblokkeerd is. Door het sti muleren van die punten wordt de blokkade losgemaakt en kan de energie weer stro men. Op die manier wordt het zelfgene zend vermogen en de immuniteit onder steund.
Voetreflexologie wordt in de klassieke geneeskunde nog te vaak beschouwd als niet meer dan een aangename en ontspannendemassage, waardoor je je even beter voelt. Toch moesten onderzoekers van de Michigan State University onlangs toegeven dat het toch iets meer te bieden heeft dan dat.
Reflexologie is het masseren van bepaalde punten op de voeten, handen of oren die in verbinding staan met een orgaan of een deel van het lichaam waarin de energiedoorstroming geblokkeerd is. Door het stimuleren van die punten wordt de blokkade losgemaakt en kan de energie weer stromen. Op die manier wordt het zelf genezend vermogen en de immuniteit ondersteund.
Wyatt G, Sikorskii A, Rahbar MH, Victorson D, You M. Health-Related Quality-of-Life Outcomes: A Reflexology Trial With Patients With Advanced-Stage Breast Cancer. Oncol Nurs Forum. 2012 Nov 1;39(6):568-77.
In een recente studie die gesponsord werd door het Amerikaanse National Cancer Institute onderzocht men of voetreflexologie het beter deed dan een gewone voetmassage bij vrouwen in een vergevorderd stadium van borst kanker die chemotherapie of hormoontherapie kregen. De vrouwen werden verdeeld in drie groepen: een groep die echte voetreflexologie kreeg, een groep die een gewone voetmassage kreeg en een placebogroep (alleen de standaardbehandeling). De vrouwen die voetreflexologie kregen, hadden na elf weken duidelijke lichamelijke verbeteringen. Men constateerde ook dat ze minder kortademig waren en dat ze veel gemakkelijker de dagelijkse taken konden uitvoeren, zoals zich aankleden, naar de winkel gaan en de trap oplopen.
Voetreflexologie kan een waardevolle aanvulling zijn op de conventionele kankerbehandeling en de levenskwaliteit van mensen met kanker aanzienlijk verbeteren.
Voetreflexologie ''Een
krachtige massage''
Onderzoek wijst uit dat de
levenskwaliteit van mensen met kanker aanzienlijk wordt verbeterd door het geven
van voetreflexmassage
Voetreflexologie bevordert de levenskwaliteit van kanker

Voetreflex bevordert de levenskwaliteit bij kanker

O N T S P A N N I N G  E N  V I T A L I T E I T
Logo-massagework
© Copyright 2017 MassageWork.nl    Algemene Voorwaarden
treatwell-logo-oranje
Ma. - Vr.    10.00 - 21.00
Zaterdag.  10.00 - 18.00  
Zondag.     Gesloten
INFORMATIE
OPENINGSTIJDEN
MassageWork.nl
1069 ZJ Amsterdam
06 122 383 26
bart@massagework.nl
NL33INGB0004863297
KvK 58112561
REVIEWS
Lees wat anderen
schrijven over onze
behandelingen
GA DIRECT NAAR