Onderzoek naar de voordelen van massages. Cedars-Sinai medical Center los Angeles

Uit het onderzoek naar de samenstelling van het bloed van de mensen die regelmatig een massage ondergingen, bleek dat er een duidelijke toename van lymfocyten was. Dit zijn witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van schadelijke invloeden van buitenaf. Ze zorgen voor het goed werken van het immuunsysteem. Ook bleek dat na een massage het cortisol niveau afnam. Cortisol noemt men ook wel het stress hormoon, en komt vrij bij elke vorm van stress zowel fysiek als psychologisch. Daarnaast constateerde men een duidelijke afname van het antidiuretisch hormoon. Dit hormoon speelt o.a. een rol bij agressie en bij de regulatie van bloeddruk en lichaamstemperatuur. Als laatste concludeerde men dat het niveau van het hormoon oxytocine steeg naar aanleiding van de aanrakingen tijdens de massage. Dit hormoon zorgt voor geborgenheid, veiligheid en liefde. Samengevat is een massage goed voor je, en verbetert het je immuun systeem .

Doet een goede massage meer dan alleen je spieren ontspannen? Om dit te weten, rekruteerden onderzoekers van het Cedars-Sinai Medisch Centrum in Los Angeles 53 gezonde volwassenen en stelden willekeurig 29 van hen in voor een 45 minuten durende sessie van Zweedse massage therapie en de andere 24 voor een sessie van lichte massage. Zweedse massage wordt gedefinieerd als een vorm van massage met lange strijkingen, knedingen, fricties, trillen en tikken. Het onderzoek toonde aan dat het de hormonale respons beïnvloedde en een gunstig effect had bij de immuunfunctie van het lichaam.

Alle proefpersonen werden uitgerust met intraveneuze katheters zodat bloedmonsters direct vóór de massage en tot een uur daarna konden worden afgenomen. Tot hun verrassing ontdekten de onderzoekers, gesponsord door het National Center for Complementary and Alternative Medicine , een divisie van de National Institutes of Health, dat een enkele massagedosis biologische veranderingen veroorzaakte.

Vrijwilligers die Zweedse massage ontvingen, hadden een significante afname van het stresshormoon cortisol in bloed en speeksel en in arginine vasopressine, een hormoon dat kan leiden tot een toename van cortisol. Ze hadden ook een toename van het aantal lymfocyten, witte bloedcellen die deel uitmaken van het immuunsysteem.

Vrijwilligers die de lichte massage hadden, ondervonden een grotere toename van oxytocine, een hormoon geassocieerd met tevredenheid, dan de Zweedse massagegroep, en grotere dalingen van het adrenale corticotropine hormoon, dat de bijnieren stimuleert om cortisol af te geven.

De studie werd online gepubliceerd in The Journal of Alternative and Complementary Medicine. De hoofdauteur, Dr. Mark Hyman Rapaport, voorzitter van de psychiatrie en gedragsneurowetenschappen bij Cedars-Sinai, zei dat de bevindingen "heel, heel intrigerend en heel, heel opwindend zijn - en ik een scepticus ben."

Onderzoek naar het effect van stoelmassage. Touch Research Institute Universiteit van Miami

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd in 1996 door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Massagetherapie reduceert angst en veranderd het EEG-patroon van alertheid. Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het TRI, universiteit van Miami, medische faculteit. Field et al. 1996. Neuroscience Vol 86 pp. 197-205.

Zesentwintig volwassenen kregen gedurende vijf weken, twee keer per week een stoelmassage van een kwartier. Een controlegroep van vierentwintig volwassenen werd gevraagd om zich gedurende vijftien minuten te ontspannen in de massagestoel. Dit gedurende vijf weken, twee keer per week. Op de eerste en de laatste dag van het onderzoek werden er EEG’s gemaakt: voor, tijdens en na de sessie. Aanvullend hierop werd voor en na iedere sessie hun alertheid, hun gemoedstoestand en hun angstniveau vastgesteld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten. Bovendien werd voor en na iedere sessie het cortisolniveau vastgesteld. Aan het begin van iedere sessie werden gestandaardiseerd gegevens vastgelegd over belangrijke levensgebeurtenissen en werkstress. Na statistische analyse van de onderzoeksgegevens blijkt uit dit onderzoek:

    Een EEG-verandering, de frontale deltakracht, verandert bij beide groepen gelijk.
    Het EEG van de groep die stoelmassage ontving laat een daling zien van frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie
    voor een toename van de alertheid/waakzaamheid. Het EEG van de controlegroep daarentegen laat een stijging zien van
    frontale alpha en bètakracht. Dit is een indicatie voor een afname van de alertheid/waakzaamheid.
    De groep die stoelmassage ontving liet een toename zien van de snelheid en accuratesse waarmee bepaalde
    gestandaardiseerde werkzaamheden na de massage worden uitgevoerd. Bij de controlegroep vond er geen verandering
    plaats m.b.t. de snelheid en accuratesse waarmee dezelfde werkzaamheden werden uitgevoerd.
    Gemeten angstniveaus bij de groep die stoelmassage ontving waren significant lager dan bij de controlegroep terwijl de
    gemoedstoestand minder depressief was bij zowel de groep die stoelmassage ontving als bij de controlegroep.
    Op de eerste dag daalde het cortisolniveau bij de groep die stoelmassage ontving. Bij de controlegroep was dit niet het geval.
    Tijdens latere metingen is de daling van het cortisolniveau ook bij de groep die stoelmassage ontving niet meer
    waargenomen. Aan het einde van de vijfde week is de gemoedstoestand van beide groepen evenveel verbeterd; het
    gemeten niveau van werkstress van de groep die stoelmassage ontving is significant lager dan van de controlegroep.

Het betere effect van de groep die stoelmassage ontving in vergelijking met de controlegroep zou gerelateerd kunnen zijn aan de drukstimulatie die onderdeel is van de stoelmassage. Huid en drukstimulatie, gerelateerd aan de EEG-patronen die duiden op alertheid zijn in eerder onderzoek in verband gebracht met een verandering in de parasympathische activiteit die weer in verband gebracht wordt met ontspanning en een verbetering van de intellectuele prestaties. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen de toegenomen activiteit van de nervus vagus en de catecholamine spiegel te kunnen verklaren. In verder onderzoek is het belangrijk zicht te krijgen op de duur van deze effecten. Tenslotte dient de kosteneffectiviteit van stoelmassage te worden gedocumenteerd.

Onderzoek naar de wekelijkse effecten van stoelmassage op de werkplek

In 2001-2002 is een pilot onderzoek gedaan naar de wekelijkse effecten van stoelmassage. De resultaten geven een duidelijke vermindering van zowel fysieke- als psychische klachten aan. Soms zijn de effecten zelfs onverwacht, zoals een keelpijn die na stoelmassage weg is en weg blijft. Een verstuikte enkel die tot uren na de stoelmassage geen pijn doet en één persoon die gemiddeld 6x per jaar een migraineaanval had, heeft tijdens de hele onderzoeksperiode geen migraine gehad. Bij de start van het onderzoek hadden 17 deelnemers samen 79 klachten (100%).

     Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
     79,9% constateert een toename concentratievermogen
     87,5% constateert een afname in spanningsklachten

Ook op het gebied van spanningslevel, helderheid van denken en impact van de werkdruk zijn de resultaten zeer goed. Van de meeste deelnemers is gebleken dat na bijna elke stoelmassage het spanningsniveau is gedaald, de helderheid van denken is toegenomen en de impact van de werkdruk is afgenomen. Er is 184 keer gemeten over 17 deelnemers.

                                               Afgenomen       Gelijk gebleven      Toegenomen
Spanningslevel                          87,5 %                10,7 %                       1,6 %
Helderheid van denken             6,5 %                13,6 %                      79,9 %
Impact van werkdruk               80,4 %                17,4 %                        2,2 %

NB. Ten tijde van de pilot zijn er voor 52,9% fysiek en/of psychisch boven normaal belastende omstandigheden geweest (overlijden, scheiding, ernstige ziekte, verbouwing, verhuizing en studie/examens).

Onderzoek - RSI Kenniscentrum - in opdracht van Universiteit Maastricht

Onderzoek naar de effecten van stoelmassage m.b.t. arbeid en de gezondheid van werknemers. Universiteit Maastricht op 30 maart 2006, ID-nummer: 128945. Key words: stoelmassage, ervaren gezondheid en stresspreventie. samenvatting;

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen. Stoelmassages kunnen bestaan uit diverse technieken zoals Shiatsu, fricties, triggerpoints, deep tissue massage, knedingen, rekken en strekken en worden meestal met tapotementen (kloppingen) afgesloten. Hierbij wordt het hoofd, nek, schouders, rug en handen behandeld.

Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het bewegingsapparaat. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen effecten gevonden. Er kan geconcludeerd worden dat de relatief beperkte interventie toch een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht.

63% van de mensen constateert een afname in RSI klachten
Het klachtenniveau daalt gemiddeld met 52% bij alle mensen
67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten

Het klachtenniveau daalt gemiddeld met 59%
Effecten waren al merkbaar na 3 stoelmassages
Massages werken als een medicijn. Vaak heb je een aantal sessies nodig voordat de prikkels van de massage aanslaan. Onderzoek toont aan dat klachten afnemen en in 32% van de gevallen zelfs wegblijven. Wetenschappelijk wordt hiermee bewezen dat massages werken. Dit kunnen zowel stoel als tafelmassages zijn.  
Waarom massages werken
Bewezen effect van stoelmassage
Stoelmassage voor man op het You Tube festival op het westergasterein in Amsterdam
er is een toename aan alertheid, accuratesse en focus gemeten
er is een significante vermindering van werkstressbeleving geconstateerd
psychische vermoeidheid en lichaamsklachten zijn significant verminderd

ONDERZOEKSRESULTATEN

H E A L T H           R E L A X  A T I O N           V I T A L I T Y


Jouw reactie is mijn visitekaartje