Privacy verklaring MassageWork

MassageWork gevestigd aan de Brisselkerkstraat 2, 1069 ZJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Bart Mantel is eigenaar verantwoordelijke van MassageWork. Hij is te bereiken via bart@massagework.nl of telefonisch via 06 122 383 26. 

Geautomatiseerde besluitvorming

MassageWork neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door systemen of computerprogrammas, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MassageWork) tussen zit.

Verwerking persoonsgegevens 

MassageWork verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, de website bezoekt, via MassageWork aan het werk bent als stoelmasseur, of via het contactformulier als je met ons contact opneemt. Deze gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt. 

 

Bedrijven en particulieren

Wanneer men zich aanmeld als organisatie of particuliere klant voor het afnemen van een van onze diensten wordt gevraagd om de volgende gegevens te verstrekken. Deze gegevens omvatten, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze dienen voor administratieve en financiële doeleinden. Tevens noteert MassageWork jouw gezondheidsgegevens middels een intakegesprek en anamneseformulier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MassageWork verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Correspondentie over tarieven, offertes en betalingen

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, acties en producten

 Verzenden van een nieuwsbrief

Om goederen en diensten bij je af te leveren

MassageWork verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig

   heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MassageWork bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in mijn boekhoud- en CRM systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MassageWork verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. MassageWork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MassageWork gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MassageWork gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun

je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MassageWork en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bart@massagework.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

MassageWork wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klacht.

 

Masseurs

Als je als zzp-er / masseur via MassageWork stoelmassages verzorgt, worden jouw bedrijfsgegevens gevraagd om de overeenkomst van opdracht op te kunnen maken zodat je de dienstverlening kunt uitvoeren. MassageWork gebruikt deze gegevens om je te informeren over de opdracht en voor administratieve en financiële doeleinden.

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligt

MassageWork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bart@massagework.nl.

 

H E A L T H           R E L A X  A T I O N           V I T A L I T Y


Jouw reactie is mijn visitekaartje